Punkt Informacyjno-Doradczy

W okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego prowadzi bezpłatny Punkt Informacyjno-Doradczy dla działających i tworzących się organizacji oraz ciał dialogu obywatelskiego!

Punkt działa w ramach projektu „Obywatele partycypują lokalnie – aktywnie i profesjonalnie!” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwo Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Wsparcie obejmuje możliwość skonsultowania z ekspertami m.in.: kwestii związanych z wszczęciem procedury tworzenia ciała partycypacyjnego, jej przeprowadzeniem oraz skutecznym podejmowaniem różnorodnych inicjatyw w ramach utworzonego organu.

Ponadto doświadczeni doradcy pomogą w przygotowaniu wniosku do budżetu obywatelskiego, zgłoszeniu inicjatywy lokalnej, rozwiązaniu problemów formalnoprawnych związanych np. ze zmianą statutu, dokonaniem zgłoszeń do KRS, zawieraniem umów.

Skontaktuj się z nami! E-mail: fundacja@eiro.pl

Czcionka
Kontrast