Realizujemy projekt „Bezpieczny Senior – świadomy obywatel” 

Od 1 maja do 31 grudnia 2021 roku realizujemy projekt „Bezpieczny Senior – świadomy obywatel” współfinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.

Projekt ten zakłada realizację następujących działań:

  1. organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego Akademia Lokalnego Animatora Bezpieczeństwa Seniorów, 5 edycji dla 60 osób.

2. opracowanie i ogólnopolską dystrybucję 3 broszur edukacyjno-informacyjnych pn. Bezpieczny Senior,

3. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego Bezpieczny Senior – świadomy Senior.

Grupę docelową tego projektu stanowią osoby 60+ w tym będącymi liderami/przedstawicielami organizacji seniorskich i/lub członkami gminnych rad seniorów w Polsce.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu: https://bsso.eiro.pl/