Nowe FIO 2021

Ogłoszony został konkurs w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2021. W tym roku budżet programu został zwiększony o 1/3 i wynosi 80 mln zł.

Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:

1. Mikro-inicjatywy

2.Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

3. Organizacje obywatelskie w życiu publicznym

4. Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Najważniejsze informacje:

  1. jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w Priorytecie 1, w Priorytecie 2 lub 3, oraz w Priorytecie 4 (maksymalnie trzy oferty);
  2. nabór ofert rozpocznie się w dniu 08 marca 2021 roku o godzinie 14.00;
  3. termin składania ofert upływa 29 marca 2021 r. o godzinie 14.00,
  4. projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r.,
  5. maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od Priorytetu (szczegółowe informacje w ogłoszeniu o konkursie);
  6. wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania: kliknij TUTAJ.

1920x810

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czcionka
Kontrast