• AKTUALNOŚCI

  Projekt „Cyfrowy Świat bliżej seniora”

  Projekt „Cyfrowy świat bliżej seniora” realizowany jest w ramach programu Aktywni + Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt będzie realizowany w okresie od maja do grudnia 2022 roku. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, przełamanie barier funkcjonujących w tym obszarze oraz podniesienie bezpieczeństwa w korzystaniu z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w szczególności poprzez: ułatwienie seniorom – liderom organizacji seniorskich wprowadzania i realizowania w ramach działalności tych podmiotów programów edukacji cyfrowej adresowanych do osób starszych, wyposażenie seniorów – liderów organizacji seniorskich w kompetencje informatyczne niezbędne do sprawniejszego zarządzania podmiotami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w tym wywiązywania się z obowiązków formalnoprawnych drogą…

 • AKTUALNOŚCI

  Szkolenia Akademia Aktywnego Obywatela

  Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego przeprowadziła już V-edycji szkoleń z cyklu Akademia Aktywnego Obywatela, które zorganizowane zostały w ramach projektu „Obywatele partycypują lokalnie - aktywnie i profesjonalnie!” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwo Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 • AKTUALNOŚCI

  Dłuższe terminy na przygotowanie i złożenie sprawozdań

  Dnia 10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

 • AKTUALNOŚCI

  Akademia Aktywnego Obywatela – kolejne szkolenie

  Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego zaprasza do udziału w bezpłatnym, 3-dniowym szkoleniu z cyklu „AKADEMIA AKTYWNEGO OBYWATELA” [IV edycja], organizowanym w ramach projektu „Obywatele partycypują lokalnie-aktywnie i profesjonalnie!” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwo Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 • AKTUALNOŚCI

  Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  Uwaga! Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz  finansowaniu terroryzmu, organizacje pozarządowe mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Termin na dokonanie wpisu upływa 31 stycznia 2022 r.

Czcionka
Kontrast