• AKTUALNOŚCI

  Włącz się! Głosuj!

  Już wkrótce mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 16 lat, będą mogli zagłosować na zadania zgłoszone w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego! Głosowanie rozpoczyna się 15 maja i potrwa do ...

 • AKTUALNOŚCI

  Urząd KNF zaprasza na webinaria CEDUR

  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje webinaria (seminaria online) dla seniorów.

 • AKTUALNOŚCI

  20 lat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została uchwalona 24 kwietnia 2003 r., czyli dokładnie 20 lat temu. Natomiast przepisy weszły w życie 29 czerwca 2003 r. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu ww. aktu prawnego jego przyjęcie miało stanowić pierwszy krok do kompleksowego uregulowania zasad i form współpracy władz publicznych z trzecim sektorem, a także systemowego ułożenia relacji pomiędzy wolontariuszami a instytucjami korzystającymi z ich świadczeń.

 • AKTUALNOŚCI

  Sprawdź nasze publikacje!

  W zakładce PUBLIKACJE zamieściliśmy opracowane przez naszych ekspertów poradnik dotyczące partycypacji oraz ciekawe broszury informacyjno-edukacyjne. Wszystkie materiały są bezpłatne i można je pobrać w formie pliku PDF.

 • AKTUALNOŚCI

  Wesołego Alleluja!

  Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha i miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych. Niech te Święta będą pełne radości z okazji rodzinnych spotkań przy stole… Wesołego Alleluja!  Zarząd i Współpracownicy Fundacji EIRO

 • AKTUALNOŚCI

  W życie wchodzą nowe przepisy dotyczące Rad Seniorów

  Już 11 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa. Celem ustawy jest modyfikacja obowiązującej regulacji dotyczącej gminnych rad seniorów, zmierzająca do zapewnienia większej skuteczności w powoływaniu tych rad, oraz stworzenie podstawy prawnej do powoływania rad seniorów na szczeblu powiatu i województwa.

 • AKTUALNOŚCI

  Sprawozdanie z działalności fundacji

  Przypominamy, że fundacje corocznie składają właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności. Obejmuje ono najważniejsze informacje o działalności fundacji w okresie sprawozdawczym, które pozwalają ocenić prawidłowość realizacji jej celów statutowych.

 • AKTUALNOŚCI

  NGO – terminy sprawozdawcze za 2022 r.

  W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów na wykonanie niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Projekt rozporządzenia został opublikowany 16 lutego 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

 • AKTUALNOŚCI

  Nabór ofert w ramach konkursu MSiT

  28 lutego br. ogłoszony został drugi nabór do Programu Sport dla Wszystkich – Ministerstwo Sportu i Turystyki Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie [system AMODIT] w terminie do 31 marca 2023 roku. Zostaną rozpatrzone do 31 maja 2023 r.

Czcionka
Kontrast